Şubat 4, 2021

.

.

Dolar Neden Yükselir veya Düşer

Dolar Neden Yükselir veya Düşer?

Döviz kurunun sürekli olarak hareketli olduğu bugünlerde dolar neden yükselir veya düşer sorusu herkesin en fazla merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Doların yükselme ve düşme nedenleri arasında en başta IMF, Uluslararası ticaret, diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler, enflasyon oranında meydana gelen değişimler ve genel olarak dış ilişkiler yer almaktadır. Ayrıca turizm, yurtiçi ve yurtdışı faiz oranlarındaki değişimler de doların yükselmesinde ve düşmesinde son derece büyük bir etkiye sahiptir.

Dolar Neden Yükselir veya Düşer

Dolar Neden Yükselir veya Düşer Sorusunun Cevabı

Doğrudan veya dolaylı olarak yapılan yatırımlar dolar kurunun düşmesinde son derece etkilidir. Yatırımlar ülkeye dolar girişini sağladığı için dolar kurunda da düşüş meydana gelir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi değişimler ve gelişmeler de ülkeye döviz girişini sağlayan sebepler arasında yer almaktadır. Ülkeye dolar girişi ne kadar olursa dolar kuru da aynı oranda düşüş gösterir. Ekonomik krizler dolar kurunun yükselmesinde ya da düşmesinde neredeyse en büyük role sahip olan etkenlerdir.

Ülke içerisinde ekonomik kriz meydana geldiği takdirde dolara talep artış gösterir ve bu durum da dolar kurunun yükselmesine neden olmaktadır. Ülke içerisinde dolar kurunun en fazla etkilendiği diğer bir unsur ise enflasyondur. Ülke içerisinde enflasyonun yükselmesi enflasyonist baskının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum ise ülkenin para birimine olan güvenin azalmasına ve ülke vatandaşlarının dolar satın almaya yönelmesine sebep olmaktadır.

Ülke içerisinde dolar talebi arttıkça aynı zamanda da dolar kurunda da yükselme meydana gelmektedir. Ülke içerisinde dolar kurunda yükselme ve düşme hareketlerinin yaşanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de turizm kazancıdır. Ülkede yaşanan turizm hareketliliği ne kadar yüksek olursa buna bağlı olarak turizm gelirlerinde yükselme yaşaması ile beraber dolar kurunda da düşüş meydana gelmektedir.

Cari Açık

Dolar yükselmesi ve düşmesinin en önemli sebepleri arasında cari açık oluşması bulunmaktadır. Ülkenin ithal etmiş olduğu ürünler ve hizmetlerin ücreti; ihraç ettiği mal ya da hizmetlere ödenen ücretten fazla olduğu durumlarda cari açık oluşmaktadır. Cari açığın oluştuğu durumlarda dolar ve diğer döviz kurlarında da yükselme meydana gelmektedir. Buna ek olarak doların yükselmesi yalnızca cari açığın oluşmasına bağlı değildir. Birçok farklı durum sebebiyle dolar kurunda yükselme ortaya çıkmaktadır.

Doların yükselme sebepleri arasında yabancı yatırımcıların ülke içerisinde yatırım yapmaması, hali hazırda bulunan yatırımlardan da çıkış yapılması, dolara ülke içerisinde oluşan talebin ülkede bulunan dolara oranla daha yüksek olması ve özellikle turizm sektöründen elde edilen gelirin azalması dolar kurunun yükselme sebepleri arasında yer almaktadır. Ayrıca tüm bu sebeplere ek olarak ülke içerisinde üretim ihtiyaçtan az ise ve ülke dışarıdan çok fazla ürün ve hizmet satın almak zorunda kalıyorsa bu da doların sabit kalmamasına, giderek yükselmesine neden olmaktadır.